Výsledky voleb do Školské rady

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
Mgr. Jaroslava Novotná
Mgr. Alena Štěrbáčková

Za zástupce zákonných zástupců byli zvoleni:
Lubomír Strejček
Richard Svoboda