Výměnný pobyt českých a rakouských žáků

Letos se opět uskutečnil výměnný pobyt žáků ZŠ Blansko, Erbenova 13 a rakouských žáků z Mürzzuschlagu.

Nejprve od 8. 6. 2016 do 10. 6.2016 vycestovali naši žáci. V tomto roce se akce zúčastnili žáci IX. A, IX. B a několik žáků osmého ročníku.

Jako už tradičně jsme byli odpoledne v den příjezdu pozváni panem starostou na zmrzlinu. Potom následovala prohlídka Mürzzuschlagu. Večer jsme si zasoutěžili v eistocku (hra podobná curlingu) a na zpáteční cestě jsme měli co dělat, abychom utekli bouřce.

Ve čtvrtek jsme si prohlédli školu, navštívili Muzeum zimních sportů a odpoledne se vydali do ZOO v Kernhofu. Mohli jsme zblízka obdivovat dvouměsíční mláďata tygra bílého. Počasí nám zde příliš nepřálo, spustil se déšť, ale vyzbrojeni bundami a deštníky, jsme si prohlídku ZOO nenechali zkazit. Večer pro nás naši hostitelé připravili grilování.

V poslední den pobytu jsme hned ráno opustili ubytovnu a vydali se do Grazu, druhého největšího města Rakouska. Čekala nás cesta na Schlossberg, prohlídka města a samozřejmě také nákupy. V odpoledních hodinách jsme vyrazili zpět do ČR.

Za velmi zdařilou akci musíme poděkovat všem, kteří se na ní podíleli – vedení školy, učitelům a rakouským partnerům. Nesmí chybět ani poděkování žákům za jejich skvělé chování a vystupování.

V předposledním červnovém týdnu jsme přivítali rakouské hosty u nás. Domluvili jsme pro ně návštěvu jeskyní v Moravském krasu. V úterý a ve středu byl pro ně připraven program v Baldovci. Ve čtvrtek navštívili také naši školu a spolu s našimi žáky se věnovali sportu.

Mgr. Silvie Červenková – třídní učitelka IX. A

Mgr. Helena Látalová – třídní učitelka IX. B

Mgr. Martin Janák a Mgr. Tomáš Vašek – spoluorganizátoři výměnného pobytu

1murz 2murz 3murz 4murz 5murz Kuželky 2