Vyhlášení volných dnů pro žáky

Podle §24 odst. 2) zákona 561/2004 (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy volné dny pro žáky v termínu 28. 6. 2021 – 30. 6. 2021 z technických a organizačních důvodů (další etapa celkové rekonstrukce elektroinstalace v budově školy). Vysvědčení bude vydáno 25. 6. 2021.