Vítězství v ekonomické olympiádě žáků ZŠ okresu Blansko

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhl v Obchodní akademii a střední zdravotnické škole v Blansku druhý ročník ekonomické olympiády pro žáky základních škol na okrese Blansko.

Soutěže se zúčastnilo 11 žáků ze 6 základních škol:
Základní škola Adamov
Základní škola Benešov
Základní škola Blansko, Erbenova 13
Základní škola Slovákova Boskovice
Základní škola Rájec-Jestřebí
Základní škola Sloup
Žáci porovnali svoje znalosti a dovednosti z oblasti finanční gramotnosti, informačních technologií a všeobecného přehledu. Jedna část byla věnována teoretickému testu a druhá pak zahrnovala praktickou práci na PC. V teoretické části měli žáci za úkol zodpovědět 50 otázek za 60 minut. Test vyplňovali v elektronické podobě přímo na PC. U praktické části pak měli zadané úkoly, které zpracovávali v aplikaci MS Excel.

Naši školu v soutěži reprezentovali dva žáci – Štěpán Pokorný a Tomáš Hlaváček.
Celkovým vítězem soutěže se stal žák naší školy – Tomáš Hlaváček, který získal 1. místo!
Oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy a Tomášovi blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu v této náročné soutěži!

Zdroje fotografií: oabk.cz, J. Cinkl, L. Badura

Zdroj upraveného textu: oabk.cz