Vánoce v anglicky mluvících zemích

V průběhu 14 dnů probíhal na 2. stupni projekt 

Vánoce v anglicky mluvících zemích.

Ve 3. poschodí naší školy jsme společně s žáky připravili informační nástěnku a  workshop. 

Každý den během svačinové přestávky měli žáci 2. stupně možnost si nejen poslechnout, ale i zazpívat anglické koledy, plnit úkoly vztahující se k vánočním tradicím anglicky mluvících zemí, vyrobit si jednoduché vánoční přání. 

Žáci, kteří samostatně plnili úkoly, byli ohodnoceni známkou z AJ a ti, kteří zazpívali alespoň 1 sloku  koledy, byli zařazeni do slosování a 3 z nich pak obdrželi malou cenou. 

Žáci projevili nadšení a chodba se na 14 dní proměnila v příjemné místo i vzdělávacích aktivit. 

Jelikož se akce zdařila, rádi bychom v příštím roce navázali. Už nyní máme seznam dalších nápadů od učitelů a žáků!

Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a veselou mysl přejí učitelky a učitelé anglického jazyka.