Upozornění školní jídelny

Vzhledem ke stále rostoucím cenám surovin jsme nuceni zvýšit od 1. 12. 2022 cenu oběda o 2,- Kč

Členění strávníků podle kategorie:
děti od 6 – 10 let   28,- Kč
děti od 11 – 14 let   30,- Kč
děti 15 a více let   32,- Kč
Rodiče, kteří mají pevný limit si zálohu na stravné zvýší na 750,- Kč.

Děti jsou zařazeny do kategorie podle věku, který dosáhnou v aktuálním školním roce (od 1. 9. do 31. 8.).