Tvoření v muzeu

V úterý 15. listopadu jsme šli se třídou do muzea.

Rozdělili jsme se do dvou skupin. Kluci nejprve procházeli Pazourkovo dobrodružství, viděli různé poklady, kosti, kůže, kameny, … Zároveň luštili zábavnou křížovku.

Holky smaltovaly lžičky a přívěsky. Po svačině jsme se prohodili.

Protože jsme všichni vyluštili správně tajenku, dostali jsme za odměnu odznak.

Moc se nám to líbilo.

Martin Šustáček a Jakub Ditrich, V. B