Třeťáci na besedě v knihovně

V prosinci jsme besedovali v Městské knihovně Blansko s paní Bc. Ivanou Filoušovou tentokrát na téma komiksová literatura.
Vysvětlili jsme si, co je to komiks, k čemu jsou bubliny v jednotlivých panelech a překvapila nás informace, že jsou tři druhy bublin, které jsme také v knihách nebo v časopisech našli.
Hledali jsme doprovodné texty a zjišťovali, jak komiksy upřesňují a doplňují.
Nejvíce se nám líbila práce na vlastním komiksu v pracovním listu, kde jsme
do bublin vkládali svůj text. Zjistili jsme, že to není lehká práce.
Paní knihovnici se líbil náš doplněný komiks, který jsme si na závěr zdramatizovali.
Před odchodem do školy jsme si ještě prohlíželi a četli komiksovou literaturu v knihách a v časopisech. .

Pohodové vánoční svátky a úspěšný rok 2020 od pěkné knihy přejí žáci III. A, B, C a paní učitelky