TISKOVÁ ZPRÁVA – Podpora infrastruktury základních škol

Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ
Salmova
Město Blansko je nyní již úspěšným žadatelem o dotaci z programu
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení výzva č. Infrastruktura základních škol (SVL) – Výzva č. 47.
Předmětem dotace je projekt s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003726
a názvem: „Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská,
ZŠ Salmova“

Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova