Studentky střední zdravotnické školy v 5. B

V pondělí 19. 2. proběhla v jídelně praktická ukázka 1. pomoci se studentkami zdravotnické školy. Vyzkoušeli jsme si resuscitaci, zastavovali jsme tepenné a žilní krvácení, nacvičovali jsme obvazovou techniku, transport raněných, stabilizační polohu, komunikaci se záchranným systémem a další důležité věci, které souvisí se záchranou života. 

Odměnou bylo nalíčení modřin nejšikovnějším žákům a módní přehlídka mumií.

Bylo to super dopoledne. 

Martina Smolová a žáci 5. B