Stávka

Vážení rodiče,

dne 20. 11. 2023 ustavený stávkový výbor odborové organizace zaměstnanců ZŠ Blansko, Erbenova 13 oznámil ředitelce školy, že většina zaměstnanců se bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky.

Z tohoto důvodu nebude možné v tento den zajistit provoz školy. Znamená to, že pokud se na politických jednáních ministra školství s představiteli odborů nepodaří najít řešení, na jehož základě by byla stávka odvolaná, bude škola celý den pro žáky uzavřena.

Zaměstnanci jsou si vědomi, že jejich rozhodnutí vám může zkomplikovat vaše osobní i pracovní povinnosti. Nicméně plánované škrty a rychlé nekoncepční změny avizované MŠMT by měly v budoucnu zásadní dopad na provoz škol i úroveň vzdělávání, proto se zaměstnanci rozhodli svou účastí stávku podpořit.

Příloha: dopis předsedy ČMOS rodičům, kde jsou uvedeny důvody stávky

Mgr. Simona Poláková

ředitelka školy