Sláva! Jsme čtenáři!

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 byli žáci I. A a I. B v Městské knihovně Blansko slavnostně pasováni na čtenáře. Než k tomu ovšem došlo,  museli přesvědčit rytíře, že umí číst.

Každý přečetl kousek textu. Potom všichni společně složili slib čtenáře a každý byl rytířem slavnostně pasován. Noví čtenáři dostali pasovací čtenářský list a krásnou knihu básniček.

Alena Štěrbáčková, Iva Kadlecová