Školní vzdělávací program – Škola v pohybu č.j. ERB/177/21

Všechny dokumenty jsou ve formátu PDF.

5. Učební osnovy

Povinné předmětyVolitelné předměty
Český jazyk a literatura
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Německý jazyk
6. ročník – varianta A
7. ročník – varianta A
8. ročník – varianta A
8. ročník – varianta B
9. ročník – varianta A
9. ročník – varianta B
Anglický jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Ruský jazyk
6. ročník varianta A
7. ročník – varianta A
8. ročník – varianta A
8. ročník – varianta B
9. ročník – varianta A
9. ročník – varianta B
Matematika
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Španělský jazyk
6. ročník varianta A
7. ročník – varianta A
8. ročník – varianta A
8. ročník – varianta B
9. ročník – varianta A
9. ročník – varianta B
Informatika
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Sportovní hry
6. ročník
7. ročník
Prvouka
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Konverzace v anglickém jazyce
8. ročník
9. ročník
Vlastivěda
4. ročník
5. ročník
Cvičení z českého jazyka
8. ročník
9. ročník
Přírodověda
4. ročník
5. ročník
Dějepis
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Občanská výchova
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Fyzika
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Chemie
8. ročník
9. ročník
Přírodopis
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Zeměpis
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Hudební výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Výtvarná výchova
1. – 3. ročník
4. – 5. ročník
6. – 7. ročník
8. – 9. ročník
Výchova ke zdraví
6. ročník
8. ročník
Tělesná výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Pracovní činnosti
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník