Školní kolo Zeměpisné olympiády

V pátek 21. ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, ve kterém se utkali žáci, kteří mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Celkem změřilo síly 26 žáků napříč ročníky druhého stupně.

V kategorii A určené žákům 6. ročníků obsadil první místo Tomáš Vybíhal ze 6. C, na druhém místě pak se shodným počtem bodů skončily Anna Sedláková a Ella Srbová ze 6. A.

Kategorii B věnované žákům 7. ročníků vyhrála Lucie Zouharová ze 7. A, na druhém místě se umístil Adam Gamba ze 7. B a třetí místo obsadila Anna Vašíčková ze 7. A.

Kategorii C, která je přidělena žákům 8. i 9. ročníků současně, doslova ovládl Adam Krejčí z 8. C, který získal jako jediný plný počet bodů a předčil i všechny žáky 9. ročníků. Druhou příčku obsadil Pavel Truneček z 9. C a třetí místo pak Tomáš Sedlák z 9. A.

Všichni jmenovaní žáci postupují do okresní kola, které se uskuteční 23. února v online prostředí. Gratulujeme k úspěchům v kole školním a budeme držet pěsti v následujícím kole okresním.

Zeměpis nás učí pochopit dnešní rychle se měnící svět a rozumět mu, učit se v souvislostech, odvozovat a kriticky myslet. Vědět, v čem se můžeme poučit z historie, a dokázat s tím pracovat, fungovat v praxi, uvažovat a hodnotit. Věříme, že i v příštím roce vzbudí školní kolo podobný zájem, jako tomu bylo letos.

Barbora Šmerdová