Školní kolo Zeměpisné olympiády

V pátek 12. ledna 2024 se opět po roce sešli příznivci zeměpisu napříč všemi ročníky druhého stupně a změřili své síly ve školním kole Zeměpisné olympiády. Celkem se v této soutěži utkalo 32 žáků se znalostmi o světě kolem nás, přírodě a lidské společnosti.

V kategorii A určené žákům 6. ročníků obsadil první místo Štěpán Basista ze 6. C. Kategorii B věnované žákům 7. ročníků vyhrál Vojtěch Odehnal ze 7. A.  A v kategorii C, ve které soutěží žáci 8. a 9. ročníků zároveň, vybojoval první příčku Narayan Caban z 9. B.   

Všichni jmenovaní žáci postupují do okresního kola, které se uskuteční 21. února v Boskovicích. Blahopřeji jim k úspěchům ve školním kole a věřím, že se jim bude dařit i v následujícím kole okresním. Ostatním žákům děkuji za účast!

Letošní školní kolo vzbudilo mezi žáky druhého stupně velký ohlas a věřím, že tomu tak bude i příští rok.

Barbora Šmerdová