Rodičům budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Blansko, Erbenova 13 je oznámeno pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy v sekci Základní dokumenty – Úřední deska a ve vitríně u hlavního vchodu školy.

Budeme otevírat dvě třídy prvního ročníku. Děkujeme Vám za zájem o naši školu, vážíme si Vaší důvěry a těšíme se na naše prvňáčky a na spolupráci s Vámi.
Mgr. Simona Poláková
ředitelka školy