Přírodovědný klokan

Ve středu 13. 10. 2021 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan – kategorie Kadet.  

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Jejím cílem je vzbudit u dětí zájem o přírodovědné a technické obory.

Celkem třináct žáků si vyzkoušelo, jak dokáží své znalosti z matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie uplatnit v praktických úlohách. Zároveň se děti učí pracovat s časem, odhadovat svoje možnosti a logicky uvažovat.

V kategorii Kadet se na 1. místě umístil Tomáš Sedlák z 9. A, na 2. místě Pavel Truneček a na 3. místě Radek Pacek (oba z 9. C).

Všem účastníkům soutěže moc děkujeme za účast a výhercům srdečně blahopřejeme.

Barbora Šmerdová

Petra Popelková

Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan