Přírodovědný klokan

Ve středu 11. 10. 2023 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan – kategorie Kadet.  

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Jejím cílem je vzbudit u dětí zájem o přírodovědné a technické obory.

Celkem 24 žáků si vyzkoušelo, jak dokáží své znalosti z matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie uplatnit v praktických úlohách. Zároveň se děti učí pracovat s časem, odhadovat svoje možnosti a logicky uvažovat.

V kategorii Kadet se na 1. místě umístil Tomáš Vybíhal z 8. C, na 2. místě Narayan Caban z 9. B a na 3. místě Vojtěch Klein z 8. B.

Všem účastníkům soutěže moc děkujeme za účast a výhercům srdečně blahopřejeme.