Příjemná setkání

V prvním březnovém týdnu využili rodiče žáků prvního stupně i další zájemci naší nabídky blíže se seznámit s principy metody profesora Hejného a s některými prostředími, jimiž děti procházejí  při svých prvních krůčcích v matematice. Metoda vychází z předpokladu, že si děti nejlépe zapamatují to, co samy objeví. A tak při praktických ukázkách objevovali i rodiče. Paní učitelky doprovodily s humorem jim vlastním rodičovské hrátky s matematikou vtipnými postřehy ze svých tříd.

S velkým zájmem veřejnosti se setkal Den otevřených dveří 9. března.  Rodiče i další zájemci mohli navštívit vyučovací hodiny a prohlédnout si vybavení tříd a celé školy. Budoucí školáci si vyzkoušeli v prvních třídách programy na interaktivních tabulích a také navštívili školní družinu, která nabízí řadu zajímavých činností pro aktivní trávení volného času. Velký zájem o vzdělávací nabídku naší školy projevili také žáci z malotřídních škol v okolí a jejich rodiče.

Návštěvy předškoláčků z Mateřské školy v Údolní ulici byly příjemným zpestřením týdne pro jarních prázdninách. Prvňáčci se pochlubili tím, jak už umí číst, psát, počítat i zazpívat písničku v angličtině. Děti z mateřské školy zase ukázaly, jak jsou šikovné a dobře připravené na důležitý životní krok, který je od září čeká. Těšíme se, že se s nimi a jejich rodiči uvidíme při zápisu do prvních tříd v polovině dubna.

Věra Skoupá