PREVENTIVNÍ PROGRAMY NEMOC JMÉNEM ŠIKANA

V měsíci prosinci navštívil naši školu pan Kotouček ze společnosti ELIM Letovice a uskutečnil preventivní programy ve všech třídách šestého a osmého ročníku. Poutavou a nenásilnou formou vedl žákyně a žáky k pochopení toho, jak a  čím může být šikana způsobena a jak je důležité jí předcházet.

Z ohlasů našich žáků:

„Zjistili jsme, že se šikana v naší třídě nevyskytuje.“

„Tento program nám obohatil celý den.“

„Doufáme, že budou další takové programy.“

„Tato přednáška byla pro mě velice poučná.“

Zdeňka Kalová