Preventivní aktivity pro žáky pátého a šestého ročníku

V měsíci dubnu do naší ZŠ opakovaně zavítal pan lektor Kotouček ze společnosti ELIM Letovice.

Ve třídách 5. ročníku velmi zábavnou formou rozebíral nebezpečí kouření a užívání různých forem nikotinu a upozornil žákyně a žáky na možná závažná poškození jejich organismu, která závislost přináší.

Žáci 6. ročníku probírali s panem lektorem možnosti, jak zlepšit vztahy ve svých třídních kolektivech, zaměřovali se zejména na prevenci šikany.

Programy se vydařily a těšíme se na další podobné preventivní aktivity.

Z. Kalová