Preventivní a ekologický program v Brně

Žákyně a žáci 7. a 8. ročníku navštívili dne 23. 11. 2017 Otevřenou zahradu  v Brně. Zde se dozvěděli, jak funguje pasivní dům a moderní přírodní zahrada, seznámili se s významem zeleně ve městech a s nápady, jak zapojit ekologické hledisko v každodenním životě. Nejvíce je zaujal model říčních meandrů a simulace toku řeky při povodni, programy  byly zábavné a doplněné hrami.

Poté se žákyně a žáci zúčastnili besedy s  Jaromírem Badínem, vrchním komisařem kriminální policie a vyšetřovatelem. Velmi přístupnou a názornou formou  se žáci dozvěděli o vlivu omamných a psychotropních látek na lidské zdraví, o kriminalitě spojené s drogami a o základech trestní zodpovědnosti.

Zdeňka Kalová