Policisté navštívili páťáky

Ve čtvrtek 25. 1. se žáci pátých tříd zúčastnili v rámci učiva přírodovědy besedy s policisty na téma Mimořádné události a rizika, postup v případě ohrožení, integrovaný systém a návykové látky.

Dozvěděli se, jakou náplň práce má pořádková, dopravní a cizinecká policie, k čemu je služební číslo policisty a jak manipulovat s nalezenými zbraněmi. Byli seznámeni se třemi základními pravidly „USB“ – uteč, schovej, bojuj v případě střetnutí se v budově se střelcem.

Žáci byli poučeni o nebezpečných věcech a návykových i nelegálních látkách, se kterými se mohou setkat:  pyrotechnika, alkohol, kouření a jejich dopadech na lidské zdraví.