Páťáky matematika baví

       30. ledna 2019 se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro páté ročníky na ZŠ Blansko, Salmova.

       Tomu předcházelo školní kolo, které probíhalo formou domácí samostatné práce. Žáci plnili šest zajímavých netradičních úloh. Součástí řešení byl nezbytný písemný komentář vysvětlující myšlenkový postup žáka. Letos se školního kola zúčastnilo 14 žáků ze všech pátých tříd naší školy, což je nezvykle velký počet zájemců. To vysvětluje, že matematika patří k nejoblíbenějším předmětům v pátých třídách.

       Do okresního kola postoupilo 7 nejúspěšnějších řešitelů. Jejich práce byly na vysoké úrovni. Naši žáci dosáhli ve velké konkurenci velmi pěkných výsledků a umístili se na předních místech: Bruno Klimeš (3. místo), Filip Šmerda (4. místo), a Eliška Poláchová (5. místo). Dále se zúčastnili: Alžběta Svobodová, Jan Rudolf, Natálie Huzlíková a Adam Zuck.

       Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

                                                         Mgr. Jitka Sieglová, Mgr. Anežka Šupová