Pasování druháčků na čtenáře

Středa 30. září 2020 byla pro děti 2. tříd naší školy opravdu slavnostní. Byly totiž pozvány do dětského oddělení Městské knihovny Blansko na slavnostní pasování čtenářů. Pro druháky to byla příležitost ukázat, co se během náročného prvního školního roku naučili. Po příchodu se pohodlně usadili a netrpělivě čekali, co se bude dít. Společně s knihovnicemi, které druháčky přivítaly, museli zavolat rytíře. Ten je měl pasovat na čtenáře. Před samotným pasováním děti ukázaly, že číst umí a nakonec s rytířem slavnostně odříkaly „čtenářský slib“. Šlo jim to báječně. Každý dostal svou vlastní knížku, pamětní list a ve škole i sladkou odměnu. Všem se nám v knihovně líbilo a děkujeme za příjemné slavnostní dopoledne.


Paní učitelka Mgr. Martina Smolová a žáci 2. B