Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyhlašuje ředitelka školy z technických a organizačních důvodů (realizace odborných učeben v rámci projektu IROP) volné dny pro žáky od 24. 6. 2019 do 28. 6. 2019.

Ukončení školního roku, vydání vysvědčení 21. 6. 2019.

Školní družina a školní jídelna nebudou v provozu.