Ovocentrum v době Koronové

I navzdory nepříznivé epidemiologické situaci se nám nadále daří “zásobovat” žáky prvních a druhých tříd spoustou vitamínů a mléčných výrobků z projektu. Děti vždy s nadšením očekávají polovinu týdne, kdy se jim na lavicích objeví zdravé svačinky. Jsme rádi, že můžeme přispívat ke zdravému stravování a zároveň vést děti k ekologickému třídění odpadu z těchto svačin.

Mgr. Martina Smolová