Osmáci na exkurzi

Ve dnech 11. a 13. 10. 2022 se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do Památníku písemnictví na Moravě a do Benediktinského kláštera v Rajhradě. Zde si rozšířili své znalosti nejen z českého jazyka a dějepisu, ale dověděli se mnoho zajímavého především z doby existence Velkomoravské říše. Absolvovali prohlídku kláštera ukrývajícího ve svých zdech knihovnu s více než 65 tisíci knihami. Poté je čekal výukový program s výmluvným názvem Nebojte se staroslověnštiny. Z exkurze se žáci vraceli plni pěkných zážitků, na památku jim zůstal také pracovní list, kde si mimo jiné napsali své jméno cyrilicí.