Organizace školního roku 2019/2020 + akce školy

Zahájení školního roku 2019/2020 2. 9. 2019
Třídní schůzky 1. a 6. ročník
16. 9. 2019, 15.30 h – 16.30 h
Pedagogická rada 16. 9. 2019,14.00 h
Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku
19. – 20. 9. 2019
Podzimní prázdniny
29. 10. – 30. 10. 2019
Třídní schůzky
11. 11. 2019 15.30 h – 16.30 h
Pedagogická rada
18. 11. 2019, 14.00 h
Vánoční prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Zahájení výuky po prázdninách
6. 1. 2020
Konzultace
20. 1. 2020, 15.00 h – 17.00 h
Pedagogická rada
27. 1. 2020, 14.00 h
Výdej vysvědčení za 1. pololetí
30. 1. 2020
Jednodenní pololetní prázdniny
31. 1. 2020
Ples Futurum o.p.s.
14. 2. 2020
Jarní prázdniny   17. 2. – 23. 2. 2020
Lyžařský kurz
termín bude upřesněn
Den otevřených dveří
11. 3. 2020, 8.00 h – 15.00 h
Konzultace 6. 4. 2020, 15.00 h – 17.00 h
Velikonoční prázdniny 9. 4. – 10. 4. 2020
Pedagogická rada 20. 4. 2020, 14.00 h
Konzultace
8. 6. 2020, 15.00 h – 17.00 h
Pedagogická rada
22. 6. 2020, 14.00 h
16.6.2020
Ukončení vyučování ve 2. pololetí, výdej vysvědčení 30. 6. 2020 26. 6. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020
Zahájení školního vyučování ve školním roce 2020/2021 1. 9. 2020