Organizace školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku 2016/2017 1. 9. 2016
Třídní schůzky 1. a 6. ročník 19. 9. 2016
15.30 h – 16.30 h
Pedagogická rada 19. 9. 2016, 14 h
Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku 22. 9. – 23. 9. 2016
Podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10. 2016
Třídní schůzky 7. 11. 2016
15.30 h – 16.30 h
Pedagogická rada 14. 11. 2016, 14.00 h
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Zahájení výuky po prázdninách 3. 1. 2017
Konzultace Změna termínu:

9. 1. 2017    16. 1. 2017
15.00 h – 17.00 h

Pedagogická rada Změna termínu:

16. 1. 2017   23. 1. 2017
14.00 h

Konec 1. pololetí, výdej vysvědčení 31. 1. 2017
Jednodenní pololetní prázdniny 3. 2. 2017
Lyžařský kurz 13. – 17. 2. 2017
Ples Futurum o.p.s. 3. 3. 2017
Den otevřených dveří 9. 3. 2017
8.00 h – 15.00 h
Jarní prázdniny 13. 3. – 19. 3. 2017
Třídní schůzky 10. 4. 2017
15.30 h – 16.30 h
Zápis do 1. ročníku 11. 4. 2017
14.00 h – 17.00 h
Náhradní termín
12. 4. 2017
14.30 h – 16.00 h
Velikonoční prázdniny 13. 4. – 14. 4. 2017
Pedagogická rada 24. 4. 2017, 14.00 h
Konzultace 5. 6. 2017
15.00 h – 17.00 h
Zlaté slunce Blansko 2017 8. 6. – 9. 6. 2017
Pedagogická rada 22. 6. 2017, 14.00 h
Ukončení vyučování ve 2. pololetí, výdej vysvědčení 30. 6. 2017
Hlavní prázdniny 1. 7. – 1. 9. 2017
Zahájení školního vyučování ve školním roce 2017/2018 4. 9. 2017