Ohlédnutí za rokem 2020

Rok 2020 byl pro nás všechny výjimečný. Museli jsme se ze dne na den přesunout ze školních lavic do domácího prostředí. Stali jsme se tak součástí vašich kuchyní, obývacích pokojů a dětských pokojíčků. Viděli jsme mnoho domácích mazlíčků a usměvavých tváří žáků.

Jsme rádi, že se nám před Vánocemi alespoň částečně podařilo vrátit zpět do školy a mohli jsme tak s dětmi prožít adventní čas společně.

Ačkoliv jsme se těšili na tradiční školní akce, letošní situace nám je neumožnila realizovat.

(Velikonoční výstava, Jarní zpívání, Den dětí, Halloween, Vánoční tvoření s výstavou, Noc s Andersenem, návštěva babiček a dědečků v Senior centru Blansko, Vánoční výtvarná a literární soutěž, Vánoční chemické pokusy, projektové dny, Den pro zdraví, Protikuřácký pochod, výjezd do zahraničí v rámci projektu Erasmus, Vánoční laťka a další sportovní soutěže, účast na úklidu Moravského krasu, divadelní a filmová představení a mnoho exkurzí.)

Vám, rodičům, chceme poděkovat za spolupráci, pomoc při domácí on-line výuce a za trpělivost.

Pevně věříme, že nový rok 2021 bude lepší a přejeme vám hlavně hodně zdraví. Ať vám nic nepokazí letošní vánoční atmosféru.

Kolektiv pracovníků ZŠ Blansko, Erbenova 13