Ohlédnutí za měsícem září

Jako by to bylo včera, co žáci a učitelé poprvé v tomto školním roce mířili do školy, a přitom měsíc
uběhl jako voda a máme zde říjen. Na Základní škole Blansko, Erbenova 13 se toho během září vedle
běžné výuky stihlo uskutečnit nemálo. Prvňáčci si už pomalu zvykli na nový denní rytmus a seznámili
se s novým prostředím, s učiteli, s novými kamarády ve třídě.
Žáci 6. A využili pěkného počasí a v rámci výtvarné výchovy si vyzkoušeli zajímavou formu umění, tzv.
streetart. Do svých výtvarných děl v podobě kresby křídou na chodník zakomponovali sami sebe, a
tím jejich výtvory získaly prostorový charakter. Tyto výtvarné počiny byly sice vázány na konkrétní
prostor a čas, díky pořízeným fotografiím si je však žáci budou moci i v budoucnu připomenout.
Sportovci z různých ročníků druhého stupně se v Černé Hoře zúčastnili okresního přeboru
v přespolním běhu. Někteří si přivezli pěkné výsledky: mezi jednotlivci se v první desítce umístili
Vojtěch Korgo (1. místo), Zuzana Jágrová (3. místo) a Magda Volejníková (6. místo), mezi družstvy 5.
místo obsadila mladší děvčata. Gratulujeme.
Dvoudenní akce čekala na žáky 6. ročníku. Jednalo se o tradiční adaptační pobyt, který má žákům
usnadnit přechod z prvního stupně na druhý. 20. září se tedy šesťáci vypravili do Jedovnic, aby zde
prožili řadu dobrodružství, zahráli si spoustu her, seznámili se s některými přírodními krásami našeho
regionu, a především lépe poznali sami sebe, své spolužáky i učitele. Domů se vrátili sice unavení, ale
plni dojmů a jejich nadšení svědčí o tom, že se pobyt vydařil.
Zářijové dění ve škole uzavřel Evropský den jazyků v 5. A, v jehož rámci si děti rozšířily své znalosti
o evropských zemích.

Zahájení školního roku 2023-2024

Třídy 4.A a 4.B na dopravním hřišti

Přespolní běh

Adaptační pobyt

Spolupráce prvňáčků s deváťáky

Evropský den jazyků

Eurobaseball