Ohlédnutí za měsícem říjnem

Stejně jako pestrobarevně vymaloval měsíc říjen přírodu, tak také přinesl pestré dění na ZŠ Erbenova.
Nejprve navštívili nejmladší žáci představení Brněnských písničkových tetin zaměřené na dopravní
výchovu. Následně obohatilo hudební výchovu prvního stupně vystoupení hudební skupiny MARBO.
V první půli měsíce se dále uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, v jejímž rámci si mohli žáci
druhého stupně ověřit, jak dokážou aplikovat své znalosti z přírodovědných předmětů při řešení
praktických úloh.
Pro žáky 7. ročníku byl určen výukový program o Amazonii, zeměpisné znalosti měli možnost si
prohloubit i žáci 6. ročníku, kteří navštívili Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích
a prohlédli si meteorologický radar Skalky. O několik dní později se v Muzeu Blanenska dozvěděli
mnohé o období pravěku.
V říjnu nezaháleli ani sportovci, starší žáci se v Rájci-Jestřebí zúčastnili turnaje ve stolním tenisu.
Konec měsíce již tradičně patřil akci, jejíž přípravou, a hlavně průběhem žije celá škola: Strašidelnému
dobrodružství na Erbence. 24. října mohly děti navštívit čarovnou laboratoř, zacvičit si strašidelný
aerobik, zatančit si na halloweenské diskotéce, projít stezku odvahy, využít fotokoutek a mnohé jiné.
Výuku rozšiřují i další drobnější aktivity realizované v jednotlivých předmětech, dobrou atmosféru ve
škole podporují také činnosti založené na spolupráci starších žáků s mladšími.

Otevřená hodina anglického a českého jazyka tříd 1.A a 1.B

Veletrh středních škol

Zeměpisná exkurze tříd 6.A a 6.B

Představení S tetinami na zelenou

Okresní kolo ve stolním tenise

Cesta do pravěku

Výchovný koncert Marbo

Knihovna, třídy 1.A a 1.B

Strašidelné dobrodužství