Návštěva partnerské školy v Mürzzuschlagu

Žákyně a žáci 9. ročníku ZŠ Blansko, Erbenova 13 na přelomu února a března navštívili partnerskou školu v Mürzzuschlagu v Rakousku. Letos byl pobyt výjimečný tím, že jsme oslavovali již 25 let trvající spolupráci mezi školami, učiteli a žáky.

Při této příležitosti se uskutečnilo slavnostní shromáždění v nově zrekonstruovaném Muzeu zimních sportů. Zúčastnili se ho starosta a další představitelé města Mürzzuschlagu, delegace zastupitelů města Blanska, současní i bývalí učitelé partnerské školy a také žáci obou škol. Na přátelském setkání provázeném bohatým kulturním programem jsme zhodnotili minulá léta a zavzpomínali na řadu společných zážitků.

V dalších dnech se blanenští žáci zapojili do zajímavého programu spolu s jejich novými rakouskými přáteli. Věnovali se zimním sportům, jako lyžování a sáňkování, relaxovali v plaveckém areálu a vyšli si na vycházku do zimní přírody. Také jsme se seznámili s historií a památkami města Štýrský Hradec. Obzvláště zajímavým zážitkem byl společný program v partnerské škole. Při všech těchto činnostech naši žáci aktivně používali své jazykové znalosti, jak v anglickém, tak  v německém jazyce, seznamovali se s místními zvyky a kulturou, navazovali nová přátelství.

Tento pobyt přispěl k upevnění dobrých vztahů mezi školami a k rozvoji komunikačních dovedností žáků.

Děkujeme představitelům města Blanska za podporu této spolupráce a těšíme se na návštěvu našich přátel z partnerské školy, která se uskuteční letos v květnu.

Zdeňka Kalová