Můj malý velký kamarád

,,Můj malý velký kamarád“ je název celoročního projektu, ve kterém deváťáci provází prvňáčky jejich prvním rokem ve škole. Žáci se poznávají, pomáhají si a budují vztah, což prospívá dobrému klimatu školy. Prvňáci mají pocit,že mají ,,někoho velkého a silného za zády“.

Pro deváťáky je to velká zodpovědnost, která dobře koresponduje s tím, že už jsou na škole opravdovými ,,mazáky“.

Mezi společné aktivity patří například poznávání školy a jejího nejbližšího okolí, společné učení, tvoření a trávení času o velké přestávce.