Máme šikovné němčináře

Mimořádného úspěchu dosáhli žáci naší školy v okresním kole soutěže v německém jazyce 15. února 2018. Prokázali velmi dobrou slovní zásobu, výslovnost i pohotovost při řešení poslechových úkolů a konverzačních situací. Robin Jarůšek ze VII.A a Zuzana Daňková z IX.B zvítězili ve svých kategoriích, třetí místo přidala ještě Karolína Jedináková ze VII.A a dobře připravena byla rovněž Michaela Čumová z IX.A. Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci školy a přejeme Zuzaně hodně úspěchů v krajském kole.

Věra Skoupá