Lidské tělo na zdravce

V pondělí 29. 5. 2017 jsme s žáky osmého ročníku navštívili střední zdravotnickou školu v Blansku, kde jsme strávili 3 vyučovací hodiny.

Věnovali se nám studenti druhého ročníku, kteří nám v rámci své praxe osvěžili znalosti o stavbě lidského těla, doplnili a naučili základy první pomoci a seznámili nás s prevencí civilizačních onemocnění. Program se nám velmi líbil a moc nás potěšilo, že na spoustu otázek jsme znali odpovědi.