Jarní zpívání

Každoroční hudební přehlídka se i letos vydařila. Sluníčko nahlíželo do oken školní družiny, kde žáci prvního stupně zpívali a hráli na hudební nástroje. Byla slyšet flétnička, kytara a akordeon.  Skvělá vystoupení všech zúčastněných byla zpestřením krásného jarního odpoledne.

A. Lysoňková, A. Štěrbáčková