Informace k Usnesení vlády ze dne 12.10.2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání. Školní jídelna ani školní družina nebudou v provozu.

Od 14. 10. začíná pro všechny žáky distanční výuka. Vzdělávání může probíhat formou on-line nebo off-line výuky podle personálních a technických možností školy a individuálních podmínek jednotlivých žáků.

Instrukce budou zasílány prostřednictvím systému KOMENS. Zde budete také informováni o využití platformy G Suite pro distanční výuku.

Do následujících dnů přejeme hodně zdraví a energie.