II. A a III. A v Domě přírody

Ve čtvrtek 9.2.2017 se vydali žáci II. A a III. A autobusem do Domu přírody v Moravském krasu. Zde na ně čekaly dvě lektorky Jitka a Katka.

Nejdříve si obě třídy společně poslechly pohádku O čarodějnici Dobromile a jejím kouzlu,  které vytvořilo krápníkovou výzdobu. Jak to skutečně bylo,  se žáci  dozvěděli od lektorek během návštěvy expozice. Zkusili si prolézt „hrací“ jeskyni.  V družstvech soutěžili, kdo pozná,  co patří do jeskyně a co na povrch země a také kdo dříve postaví krápníky. Každý potom pracoval na pracovním listu,  kde měl poznat, který otisk patří kterému pravěkému živočichovi. Na závěr děti dostaly perníček ve tvaru netopýra a také si mohly něco koupit,  např. přívěsky, mýdlo, perníčky,  knihu aj. Tímto bychom rádi poděkovali oběma lektorkám.