Fotoohlédnutí za měsícem květnem

Letošní školní rok se nám pomalu chýlí ke konci, vrcholí období školních akcí a exkurzí. Už měsíc květen byl plný zážitků a vzdělávacích aktivit pro naše žáky. Pojďme se za nimi v krátkosti ohlédnout.

Začátkem měsíce se naši žáci ze 7. a 9. tříd vydali na exkurzi na Rychtu v Krásensku, která byla zaměřena na poznávání přírodních krás. Deváťáci si užili akční geologický program Šutrgame a také zkoumali zatížení přírody chemikáliemi. Sedmáci zase pozorovali bezobratlé živočichy.

Žáci 8. tříd vyrazili do Rajhradu, kde navštívili Památník písemnictví na Moravě. Během této návštěvy se seznámili s bohatou literární historií Moravy a měli možnost vidět vzácné historické rukopisy a knihy. Exkurze byla velmi inspirativní a obohatila jejich znalosti o české literatuře.

Třeťáci strávili několik dní na Škole v přírodě v Jedovnicích, kde kromě tradičních aktivit absolvovali i výuku plavání. Děti si užily nejen pobyt v přírodě, ale také se naučily nové plavecké dovednosti, což přispělo k jejich zdravému životnímu stylu.

Na školním hřišti proběhla přehlídka dravců, kterou zorganizovala skupina Seiferos. Žáci zde mohli vidět zblízka různé druhy dravců a dozvědět se více o jejich životě a ochraně.

Skvělá příležitost se naskytla deváťákům, ti měli možnost se vydat na poznávací zájezd do rakouského Mürzzuschlagu. Tento výlet byl zaměřen na rozšíření jejich geografických a kulturních znalostí. Studenti navštívili několik místních pamětihodností a školu a měli možnost poznat střípky z rakouské kultury a vzdělávání. Na zpáteční cestě nevynechali zastávku ve Vídni, která mnohé žáky velmi okouzlila.

Konec měsíce patřil oslavám Dne dětí. Žáci z 5. tříd připravili pro své mladší spolužáky z 1. stupně různé hry a soutěže. Den plný zábavy a radosti zakončil květen tím nejlepším způsobem a všichni si ho skvěle užili.

Poslední květnový den patřil ale i deváťákům, v Dělnickém domě se konal Absolventský večírek. Společenská akce určená převážně pro rodiče, žáky a učitele se vydařila nad očekávání. Vrcholem akce bylo slavnostní předtančení a stužkování žáků.

Měsíc květen byl na Erbence skutečně bohatý na události a zážitky, které rozšířily vzdělání našich žáků a poskytly jim mnoho nových zkušeností. Těšíme se na další podobně úspěšné akce v budoucnu!

Program o lese pro 4. třídy

Den dětí

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dravci Seiferos

Exkurze ZOO Brno, 1. třídy

Exkurze Lednice, třída 7. C

Mendelianum, třídy 8. A a 9. A

Mürzzuschlag a Vídeň

Olympiáda žáků prvních ročníků

Pohár rozhlasu, krajské kolo

Exkurze Rajhrad

Rychta Krásensko, 7. a 9. třídy

Absolventský večírek žáků 9. tříd

Škola v přírodě, 3. třídy