Fotoohlédnutí za měsícem prosincem


Návštěva brněnské botanické zahrady, představení v Divadle Polárka, exkurze do Prahy,
přednáška o vlcích, pečení vánočního cukroví, vystoupení v SENIOR centru Blansko
a také tradiční akce, jako je soutěž s názvem O nejlepší pokus, klání ve skoku vysokém
v rámci Mikulášské laťky, mnoho tvůrčích dílniček otevřených pro děti z naší školy,
předškoláky i děti z jiných škol během akce s názvem Předvánoční hrátky.

I to byl prosinec na Erbence. A pak také vánoční písně, které postupně rozezněly celou školu. Nejprve šlo
o vystoupení našeho pěveckého sboru pod vedením pana učitele Kocůrka na blanenském
náměstí Republiky. Potom nás každé ráno ve vestibulu školy vítaly písně, kterými nás na
vánoční notu ladila paní učitelka Sádecká. A nakonec jsme si 19. prosince zazpívali
dohromady v tělocvičně školy úplně všichni. Mladší žáci, starší žáci i učitelé.
Ať je Vám do zpěvu celý rok 2024, přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Erbenova.

Zpívání u stromečku ve škole i na náměstí

Mikuláš ve škole

Mikulášská laťka

Kosmický zážitkový stan

Divadlo Polárka a Botanická zahrada Brno

Galerie Blansko

Vánoční chemické pokusy

Technická olympiáda

Předvánoční hrátky

Vystoupení v Senior Centru

Zpívá celá Erbenka

Exkurze Praha

Bruslení