Fotoohlédnutí za měsícem lednem

Stejně jako na Erbence rozmanitými aktivitami končil rok minulý, tak také pestrým děním
začal rok letošní. Leden přinesl školní a okresní kola olympiád různých předmětů, proběhla
exkurze 9. ročníku do Prahy, v jejímž rámci se žáci podívali do Parlamentu ČR a do
Národního muzea, uskutečnila se beseda s Policií ČR nebo návštěva prvních tříd v Muzeu
Blanenska.

Žáci měli tak jako v prosinci možnost poměřit své síly ve skoku vysokém,
tentokrát v rámci Novoroční laťky, a sportovalo se i na horách: třídy 7. ročníku absolvovaly
lyžařský výcvik v Petříkově v Jeseníkách. V neposlední řadě začaly přípravy 22.
reprezentačního plesu naší školy, který se uskuteční 1. března 2024 od 20 hodin v Dělnickém
domě v Blansku. Srdečně zveme rodiče a příznivce naší školy!

Novoroční laťka

Exkurze do Prahy

Lyžařský kurz

Výstava SEGA – Svět kostiček

Zeměpisná olympiáda