Foto ohlédnutí za měsícem květnem

V květnu to na Erbence žilo
Měsíc květen byl u nás ve znamení mnoha velkých akcí a úspěchů. A začalo to pěkně zostra.
Naše škola byla zařazena do mezinárodního testování TIMSS, při kterém si žáci 4. ročníku
porovnávali svoje znalosti v oblasti matematiky a přírodních věd se žáky z více než 60 zemí
celého světa.

Velmi úspěšní jsme byli v národním testování SCIO. Páťáci navázali na výborné
podzimní výsledky svých starších spolužáků z 9. ročníku. Potěšilo nás, že v matematice jsme
lepší než 80 % zúčastněných škol a v českém jazyce lepší než 70 % zúčastněných škol.
Po vítězství a druhém místě v okresním kole Poháru rozhlasu postoupili mladší žákyně a žáci
do krajského kola. Tady děvčata vybojovala v konkurenci sportovních škol a soupeřek
z nejlepších oddílů Jihomoravského kraje 1. místo. Další květnový úspěch si připsali čtvrťáci
v okresním kole Soutěže mladých cyklistů, když se umístili na krásném 2. místě. Naši
nejmenší si velmi užili Olympiádu žáků prvních tříd ve Velkých Opatovicích.
V měsíci květnu k nám také zavítal Tonda Obal a u dětí z 1. – 6. ročníku zvýšil povědomí o
správném třídění a recyklaci odpadu. 16. května proběhl 1. ročník talentové show „Erbenka
má talent“. Gymnastika, aerobic, zpěv, hra na hudební nástroje, bleskové skládání Rubikovy
kostky – to vše předvedly šikovné děti z prvního stupně za bouřlivého potlesku obecenstva.
Milá byla návštěva dětí z MŠ Údolní u našich prvňáčků.
V květnu nám také začalo období vlastivědných a zeměpisných exkurzí. Deváťáci obdivovali
krásy Prahy, páťáci pohádkový hrad Bouzov a osmáci úžasnou jižní Moravu v Mikulově.
Šesťáci se podívali do Svitav a malebného kraje u Bílovic nad Svitavou. Svoje znalosti a
dovednosti si naši žáci rozšiřovali prostřednictvím výukových programů v brněnském
Mendelianu, kde osmáci zhlédli program Atraktivní svět genetiky. Na Rychtě v Krásensku
absolvovali deváťáci program Šutrgame a sedmáci bádali za humny a poznávali život
v korunách stromů.
Velkým zážitkem pro naše nejstarší žáky byl výjezd do partnerské školy v rakouském
Mürzzuschlagu. Návštěva Vídně při zpáteční cestě, prohlídka jejího historického centra a
přírodovědného muzea pak byla pomyslnou třešničkou na dortu.
Fotoreporty a zprávy z těchto i dalších akcí je možné sledovat na instagramu, facebooku a
webových stránkách školy.

Výukový program Rychta Krásensko

Pohár rozhlasu

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Tonda Obal

Talentová show „Erbenka má talent“

Olympiáda žáků 1. ročníku

Mürzzuschlag a Vídeň

Exkurze Bílovice nad Svitavou

Exkurze Bouzov

Exkurze Praha

Exkurze Svitavy

Exkurze Mikulov