Evropský týden programování CodeWeek

Ve dnech 7. – 22. října 2017 probíhal již pátý ročník Evropského týdne programování zvaného CodeWeek. Dobrovolníci, kterým se říká ambasadoři, v těchto dnech organizují akce, které propagují programování.

Letos se do této akce zapojili i žáci   8. a 9. ročníku naší školy, kteří se zajímají o počítače a práci s nimi.

Dne 18.10. se žáci sešli v učebně informatiky, kde na ně čekal pan Jaromír Kala, zaměstnanec firmy SAP v Brně. Pod jeho vedením si žáci vyzkoušeli pracovat s programovacím jazykem Scratch, mohli si vytvořit vlastní hru nebo napsat jednoduchý porovnávací program. Pan Kala žákům předvedl i pokročilejší programy. Všichni se dobře bavili, a pokud se vyskytly obtíže, s pomocí pana Kaly se přes ně dostali.  Tento den se  velmi vydařil a těšíme se na další podobnou příležitost.

Tomáš Hlaváček 8.B

ZŠ Blansko, Erbenova 13