EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA ERBENCE

V zemích Evropské unie se mluví 23 úředními jazyky – od angličtiny až po méně známé jazyky, jako je irština nebo maltština. Evropský den jazyků je iniciativou Rady Evropy již od roku 2001.

 Den jazyků je dnem jazykové rozmanitosti a cílem této akce je žáky motivovat ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. 

Na naší škole se vyučuje 5 jazykům, a to rodnému českému jazyku, anglickému, německému, ruskému a španělskému jazyku. 

Den jazyků je již tradiční akcí, kterou společně se žáky připravují učitelé cizích jazyků. 

V hodinách je žákům zábavnou formou přibližován nejen jazyk, ale i země, ve kterých se danými jazyky hovoří.

Žáci se účastnili různých soutěží, hráli rozmanité hry, připravili si pro své spolužáky divadelní představení příběhů evropských zemí, zúčastnili se recitačního přehlídky, prezentovali slavné evropské osobnosti a královské rodiny, měli možnost si zazpívat, dokonce i zatancovat. Ani letos nechyběly oblíbené ochutnávky národních jídel, jejichž příprava se řadí k nejoblíbenějším aktivitám.

Byly to pro nás všechny zábavné hodiny a zpestření každodenní výuky. Žákům a učitelům jazyků patří velké poděkování za perfektní přípravu jednotlivých aktivit. Věříme, že tato akce pomohla probudit zájem učit se cizím jazykům a každý žák si rozšířil vědomostní obzory.

 Vyučující cizích jazyků

Úniková hra COCO

Úniková hra – Jurassic Park