Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky

Vážení rodiče,
naší snahou je připravit vaše dítě co nejlépe pro vstup do základní školy.
Nabízíme proto společné setkávání rodičů s dětmi a učitelkami ZŠ.

Skupiny budou zaměřeny na rozvoj grafomotoriky, řeči, sluchového a zrakového vnímání, prostorové a pravolevé orientace, matematických představ, rozumových schopností aj.

Edukativně-stimulační skupinky budou probíhat od 19. března 2024 do 21. května 2024. Celkem bude 9 lekcí. Lekce budou probíhat vždy v úterý od 15:30 do 16:30 hod. Na každé lekci musí být přítomen rodič s dítětem.

Lekce budou probíhat v těchto termínech:
1.         19. 3. 2024
2.         26. 3. 2024
3.         9. 4. 2024
4.         16. 4. 2024
5.         23. 4. 2024
6.         30. 4. 2024
7.         7. 5. 2024
8.         14. 5. 2024
9.         21. 5. 2024

Skupinky jsou zdarma. Počet míst ve skupině je omezen.
Po registraci budete zařazeni na všech 9 lekcí (navazují na sebe).
Registrací udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přihlášení dítěte do edukativně stimulačních skupinek.

Odkaz na registrační formulář: https://forms.gle/DxYLhEWksXAT6KM9A