Dům přírody Moravského krasu

Na začátku listopadu jsme s dětmi prožili pěkné chvíle v krásném prostředí Moravského  krasu. Žáci 4. tříd a 3. C  se vydali do světa pravěkých lovců.

Vyzkoušeli si, jak se pravěkým lidem žilo, vydali se na loveckou výpravu do okolí propasti Macocha a vytvářeli jeskynní malby. Seznámili se také s nejvýznamnějšími pravěkými vynálezy.

Čím žije podzim? Tak to sledovali žáci 2. B a 3. B.

Uvědomili si změny, které přicházejí s tímto ročním obdobím prostřednictvím prožitku a her. Hledali hmyz ukrytý ve štěrbinách, veverkám nanosili oříšky do spižíren, a proletěli se do teplých krajin. Domů si odnesli vlastnoručně vyrobené dobroty pro ptáčky.

Třídní učitelky: Mgr. Iva Kadlecová, Mgr. Jitka Sieglová, Mgr. Martina Smolová, Mgr. Alena Štěrbáčková, Mgr. Alena Lysoňková, Mgr. Eva Novotná

foto1 foto2

BALI

BALI

BALI

foto6 foto7 foto8 foto9 foto11 toto10