Družinové hry s angličtinou

Děti z I. a II. ročníku, které projevily zájem si upevňovat svoje schopnosti domluvit se v angličtině, se schází každou středu s paní vychovatelkou Hasovou a hravou, zábavnou formou rozvíjí svoje znalosti z výuky anglického jazyka.