Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve 40. ročníku okresního kola dopravní soutěže jsme v I. kategorii získali krásné 3. místo – družstvo ve složení: Aneta Šnajdrová, Natálie Jeřábková, Ondřej Maulis, Miroslav Kala.

Nejlepšími jednotlivci se stali Tomáš Sedlák (2. místo) a Vítek Novotný (4. místo) –  s nejmenším počtem trestných bodů. Této náročné soutěže se zúčastnilo 13  družstev mladších cyklistů, kde jsme měli zastoupení pěti družstev. Soutěžící plnili náročné disciplíny: jízdu zručnosti, psaní dopravního testu, jízdu podle pravidel silničního provozu, zvládnutí I. pomoci a ošetření zraněných. Nesoutěžní disciplínou byla práce s mapou, kde zvítězilo další naše družstvo.

Všem závodníkům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v podobných soutěžích.

V přiložených tabulkách si můžete prohlédnout výsledky jednotlivců i škol.

Mgr. Martina Smolová

DSMC_1 družstva jm DSMC_1 družstva DSMC_1 jednotlivci